“TÄÇ HIL” GAP-GAÇ ÝUWUJY SERIŞDELERINI 3 ESSE GÜÝÇLENDIRILEN FORMULADA TÄZEDEN BAZARA GOÝBERDI

3 years

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän “Täç hil” hususy kärhanasy noýabr aýynda “Täç hil” haryt nyşanly gap-gaç ýuwujy serişdelerini 3 esse güýçlendirilen formulada täzeden bazara […]

read more
ÝTÖB “Täç Hil” kompaniýasyna $2,8 million karz serişdesini berýär

3 years

Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş banky (ÝTÖB) Türkmenistanda arassaçylyk önümlerini we polietilen paketlerini öndürýän “Täç Hil” hususy kärhanasyna 2 million 800 müň ABŞ dollary möçberinde karz […]

read more
“TÄÇ HIL” HUSUSY KÄRHANASY PROMO SATYŞLARYNY YGLAN ETDI

3 years

“Täç Hil” hususy kärhanasy iýul aýy üçin gap-gaç ýuwujy serişdelerinde promo satyşlaryny yglan etdi. Promo satyşlaryna gap-gaç ýuwujy serişdeleriniň ähli gönüşleri degişli bolup, satyşlar awgust […]

read more
«TÄÇ HIL» HOWA YS BERIJILERIŇ HEM-DE ATYR YSLY KÖPÜKLI SABYNLARYŇ ÖNÜMÇILIGINI ÝOLA GOÝDY

3 years

30-31-nji maýda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergi merkezinde Türkmenistanyň söwda toplumy tarapyndan guralan sergide «TÄÇ HIL» hususy kärhanasy täze önümlerini — taýakly howa ys berijilerini hem-de […]

read more
“Aura” brendine isleg artýar

3 years

“Täç hil” hususy kärhanasy 2009-njy ýylda esaslandyrylyp, önümçiligine polietilen torbalary öndürmek arkaly başlady. Şol ýyldan bäri hem önümçiligini has giňeltmek maksady bilen çygly süpürgiçleriň, gap-gaç […]

read more
“Täç hil” kompaniýasy howa ys berijileriniň önümçiligini ýola goýdy

3 years

Ahal welaýatynyň Ak Bugdaý etrabynda ýerleşýän “Täç hil” hususy kärhanasy täze önümleriniň, ýagny taýakly howa ys berijileriň we köpükli suwuk sabynlaryň önümçiligini ýola goýdy. Türkmenistanyň […]

read more
ERTIRKI SERGÄ TAÝÝARLYK GYZGALAŇLY DOWAM EDÝÄR

3 years

Ertir, 30-njy maýda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda  Türkmen halysynyň baýramy hem-de bu baýram mynasybetli guralýan Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXI mejlisi we «Gözellik nusgasy — türkmen […]

read more
Täze tehnologiýalar-ýokary netijelere badalga

3 years

2021-nji ýylyň 7-nji maýynda “Täç hil” hususy kärhanasynda işleri döwrüň talabyna görä, yzygiderli kämilleşdirmek hem-de täze tehnologoýalary giňden peýdalanmak boýunça düşündiriş-wagyz işlerini güýçlendirmek maksady bilen, “Täze […]

read more