3 years

Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş banky (ÝTÖB) Türkmenistanda arassaçylyk önümlerini we polietilen paketlerini öndürýän “Täç Hil” hususy kärhanasyna 2 million 800 müň ABŞ dollary möçberinde karz pul serişdesini gönükdirmegi makullady. Bu barada ÝTÖB-niň internet sahypasynda geçen anna güni habar berildi.     

ÝTÖB-niň habar berşi ýaly, karz serişdeleri kompaniýanyň arassaçylyk önümleriniň önümçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrmak we önümleriň görnüşini diwersifikasiýalaşdyrmak üçin enjamlary satyn almak boýunça taslamasynyň bölekleýin maliýeleşdirilmegine gönükdiriler.

Karz serişdeleri kompaniýa PET gaplama we polietilen paketlerini öndürýän enjamlary satyn almaga we dolanyşykda bolan maýa zerurlyklaryny goldamaga ýardam eder.

2006-njy ýylda esaslandyrylan “Täç Hil” hususy kärhanasy Ahal welaýatynyň Ak Bugdaý etrabynyň senagat zolagynda ýerleşýär. Kompaniýa häzirki wagtda çygly süpürgiçler, ýuwujy serişdeler, suwuk sabynlar we atyrlar ýaly dürli önümleri öndürýär. Şeýle hem, kompaniýa önümlerini Azerbaýjana, Gazagystana, Owganystana we Gyrgyzystana eksport edýär.

EBRD Approves $2.8 Million Loan to Turkmenistan’s Täç Hil

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) approved $2.8 million in loans for Täç Hil Individual Enterprise, a producer of hygienic products and plastic bags in Turkmenistan, according to the bank’s Project Summary Document (PSD) disclosed last Friday.

The EBRD said the funds will partially finance the procurement of equipment to upgrade the production efficiency of hygienic products’ line and to diversify product range.

The loans will help purchase moulding machines for the PET bottles and equipment for the production of plastic bags and to finance working capital needs.

Täç Hil IE, founded in 2006, operates in industrial zone in Ahal velayat’s Ak Bugday etrap. The company’s product range includes wet wipes, detergents and liquid soaps. The Turkmen business exports its products to Azerbaijan, Kazakhstan, Afghanistan and the Kyrgyz Republic.

AİKB, Täç Hil şirketine $2,8 milyonluk kredi sağlayacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB), temizlik ürünleri ve plastik poşetlerin üretimini gerçekleştiren Täç Hil özel şirketine 2 milyon 800 bin ABD doları tutarında kredi kaynaklarının sağlanmasını onayladı.

AİKB’nin resmi web sitesinde geçtiğimiz cuma günü yer alan habere göre, şirket kredi kaynaklarını temizlik ürünleri üretiminin verimliliğini arttırmak ve ürün çeşitliliğini genişletmek için yeni ekipmanların satın alınmasında kullanacak.

Kredi kaynakları, PET ambalaj ve plastik poşetlerin üretimine yönelik ekipmanların satın alınması ve işletmenin serbest sermaye dolaşımının desteklenmesine yardımcı olacak.

2006 yılında kurulan Täç Hil şirketi, Ahal vilayeti Ak Bugday ilçesinin Sanayi Bölgesi’nde yer almaktadır. Halihazırda şirkette ıslak mendil, çamaşır deterjanı, sıvı sabun ve parfüm gibi ürünlerin üretimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca şirket ürünlerini Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan ve Kırgız Cumhuriyeti’ne ihraç ediyor.

ЕБРР выделит $2,8 миллионов туркменскому предприятию «Täç hil»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит 2,8 миллионов долларов США индивидуальному предприятию «Täç hil», туркменскому производителю гигиенических средств и пластиковых пакетов. Об этом говорится в резюме проекта (PSD), опубликованном на сайте ЕБРР в минувшую пятницу.

В ЕБРР сообщили, что эти средства частично профинансируют закупку оборудования для повышения эффективности производства линейки гигиенических средств, а также диверсификации ассортимента продукции.

Выделенные средства помогут приобрести формовочные машины для ПЭТ-бутылок и оборудование для производства пластиковых пакетов, а также профинансировать потребности в оборотном капитале.

Основанное в 2006 году Индивидуальное предприятие «Täç hil» работает в промышленной зоне этрапа Ак бугдай Ахалского велаята. Ассортимент продукции компании включает влажные салфетки, моющие средства и жидкое мыло. Компания экспортирует свою продукцию в Азербайджан, Казахстан, Афганистан, а также в Кыргызстан.

https://business.com.tm/tm/post/7284/ytob-tach-hil-kompaniyasyna-28-million-karz-serishdesini-beryar