3 years

“Täç Hil” hususy kärhanasy iýul aýy üçin gap-gaç ýuwujy serişdelerinde promo satyşlaryny yglan etdi. Promo satyşlaryna gap-gaç ýuwujy serişdeleriniň ähli gönüşleri degişli bolup, satyşlar awgust aýynyň 10-yna çenli dowam edýär.

Has giňişleýin maglumat üçin, aşakdaky telefon belgilere ýüz tutup bilersiňiz!

Aşgabat şäheri: +99362518628

Ahal welaýaty: +99364553290

Mary welaýaty: +99361767181

Lebap welaýaty: +99363597222

Daşoguz welaýaty: +99364089958

Türkmenbaşy şäheri: +99365299179

Nebitdag şäheri: +99365199464

https://br.com.tm/?p=9039