3 years

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hem-de partiýasynyň gurnamagynda “Ýylyň öňdebaryjy işewüri” baýraklarynyň eýeleri belli boldy.

“Ýylyň işewür senagatçylary” ugry boýunça öňe saýlanan hususy telekeçiler :

  1. Gerçek” haryt nyşanly aýakgap önümçiligi (telekeçi Rejepowa Aýhan) – I orun;
  2. “Täç hil” HK – II orun;
  3. “Çigildem” haryt nyşanly önüm öndüriji (telekeçi Aşyralyýew Orazgeldi) – III orun;
  4. “Täjir ýyldyzy” HK – III orun;
  5. “Uly çynar” HJ – III orun;
  6. “Uzukjemal” HK – III orun;

Sylaglandyryş dabarasy 2021-nji ýylyň 17-23 martynda geçirilen TSTB-nyň 13 ýyllygyna bagyşlanan serginiň soňky gününde geçirildi.

https://ashgabat.in/2021/03/25/yylyn-isewur-senagatcylary/